ENDER GRUP

Ender Grup, 1974 yılında mobilya sektöründe faaliyete başlamıştır. 2013 yılında yeniden yapılanmaya giderek “Ender İnşaat” ve “Romans Mobilya” olarak çatısı daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. 43 yıllık tecrübesi, dinamik, kaliteli ve yenilikçi yapısı ile konut ve ticari alanlar inşa etmeye devam edicektir.


İnşaat sektörü içinde bulunduğu konjonktürel yapı itibariyle son derece hareketlidir. Böylesine hareketli bir sektörde lider olmak, çok daha dinamik bir yapılanmayı, şirketin temel değerleri arasında görmeyi gerektirir. Ender İnşaat, sahip olduğu bu yapılanma sayesinde sadece inşaat teknolojisindeki hızlı değişimlere, sektörel hareketliliğe ve mevzuat değişikliklerine hızla uyum sağlamakla kalmıyor, dinamizmini ürettiği projelerine de yansıtıyor. Modern projesi bugün hem mimari özellikleri hem de estetiğiyle dinamik projeler anlayışının Mersin’deki en önemli simgelerinden biri. Modern’in yanı sıra tüm diğer Ender İnşaat projeleri de içinde yaşadığımız çağın gerekliliklerini harcında barındırıyor.Modern kent yaşamıyla beraber insanların öncelikleri de değişiyor. İnsanlar, artık yaşadıkları evlerin kendi yaşamlarına değer katan öncelikli unsur olduğunu biliyor. Bu nedenle Ender İnşaat kaliteyi, hem inşaat kalitesi hem de insanların yaşamını güzelleştiren bir katma değer olarak görüyor. Ender İnşaat’ın projeleriyle kaliteli yaşama alışkanlığı evden başlıyor. Her projesindeki kalite anlayışıyla, insanı ve doğayı merkez alan mimari kimliğiyle, Ender İnşaat deneyimiyle kentin yaşam kalitesini artırıyor.


Ender İnşaat, her zaman çağın ötesinde olmayı hedeflemiş ve yenilikçi bir yaklaşımı benimsemiştir. Ender İnşaat, her projesini yenilikçilik kavramı üzerine inşa ediyor.